Acto académico de graduación 2016

309

 

La Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais acoge el Acto Académico de graduación de las promociones IV Promoción do Grao en Dereito 2012-2016 y III Promoción do Máster en Avogacía 2014-2016.

La ceremonia tendrá lugar hoy, viernes 10 de junio, a las 18h, en el Salón de actos de dicha facultad de la Universidad de Vigo. A continuación detallamos el programa.

Programa del acto:

I. Coro do Colexio de Avogados de Pontevedra. Canticorum Iubilo. 

II. Apertura polo Sr. Reitor Magnífico da Universidade de Vigo, Prof. Dr. Salustiano Mato de la Iglesia.

III. Nomeamento do Prof. Dr. Manuel Atienza Rodríguez, como miembro honorífico do Claustro de Profesores de Dereito da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo. Intervención da Profa. Dra. Pilar Allegue Aguete, Profesora titular de Filosofía do Dereito da Universidade de Vigo, que fará a súa Laudatio.

IV. Intervención do Prof. Dr. Manuel Atienza Rodríguez, Catedrático de Filosofía do Dereito da Universidade De Alicante.

V. Intervención do Prof. Dr. Jaime Aneiros Pereira, Profesor de Dereito Financeiro e Tributario da Universidade de Vigo. Padriño da Promoción.

VI. Intervención de Dna. Noelia Sequeiros Mosquera e D. Enrique Alexis Rodríguez Gallego, en representación do alumnado da promoción do Grao en Dereito.

VII. Entrega das distincións académicas do Grao en Dereito.

VIII. Coro. No Fermoso areal. 

IX. Intervención de Dna. María Lourdes Carballo Fidalgo, Decana do Colexio de Avogados de Vigo e D. Ramón Jáudenes López de Castro, Decano do Colexio de Avogados de Pontevedra.

X. Intervención de Dna. Lucía Domínguez Búa en representación do Máster en Avogacía de Pontevedra e Dna. Beatriz Gómez Fariña, en representación do Máster en Avogacía de Vigo.

XI. Entrega de diplomas.

XII. Intervención da Sra. Decana da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, Profa. Dra. Ana María Pita Grandal, Catedrática de Dereito Financeiro e Tributario de Auniversidade de Vigo.

XIII. Entrega de agasallo á Profa. Dra. Pilar Allegue Aguete con motivo da súa xubilación.

XIV. Intervención de D. Abel Caballero Álvarez, Sr. Alcalde do Excelentisimo Concello de Vigo.

XV. Clausura do acto polo Sr. Reitor Magnífico da Universidade de Vigo.

XVI. Coro. Gaudeamus Igitur. 

 

*Ao finalizar o acto ofrecerase un viño de honra. 

IMG_20160611_174034